Katalog odpadů
(dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2001 Sb.)

 

Přehled povolených druhů odpadů na vstupu do zařízení:

Katalogové číslo     Druh odpadu Kategorie odpadu
15    
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                              O
15 01 03 Dřevěné obaly  O
15 01 04 Kovové obaly  O
15 01 05 Kompozitní obaly  O
16    
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03 - mimo baterie obsahující rtuť) O
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory  O
17    
17 02 03 Plasty O
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  O
17 04 02 Hliník O
17 04 03 Olovo O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Železo a ocel  O
17 04 06 Cín O
17 04 07 Směsné kovy  O
17 04 11 Kabely O
20     
20 01 01 Papír a lepenka  O
20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
(PC sestavy, STB, zákl.desky, dom. spotřebiče)

O
20 01 38 Dřevo O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O