Obchodní a prezentační úsek

Činnost obchodně-prezentačního úseku je úzce spojena s obchodní činností a nabídkou našich služeb, reprografickými službami, technickými službami, prodejem výrobků a služeb, nabídkou vozem prodejního stánku, účastí na prodejních a výstavních akcích.

Především se zabýváme zakázkovou výrobou mnoha druhů tiskových materiálů, potiskem předmětů i textilu a výrobou velkoplošné reklamy včetně polepů automobilů.

Provozujeme propagační a prodejní stánek, kde prodáváme i výrobky ostatních chráněných dílen, propagační materiály, výrobky, služby.

Celoročně prodáváme v Rehabilitačním areálu v Hrabyni výrobky našich i dalších chráněných dílen, malé upomínkové předměty a Hrabyňské lázeňské oplatky.

Pravidelně se účastníme prodejních a výstavních akcí, např. Velikonočních a Vánočních trhů, velikonočního jarmarku na Výstavišti Černá Louka v Ostravě, veletrhů na BVV v Brně. Každý rok rovněž pořádáme pouť ke sv. Kláře.

Díky všem těmto aktivitám můžeme podpořit zaměstnávání zdravotně postižených osob a také prezentovat činnost naší organizace.

V provozovně v Polance budeme od 1.5.2017 provozovat Poštu Partner a také prodejnu výrobků a služeb.

 

Kontakt: tel.: 553 775 370, mobil 731 625 640  email: hrabyne@charita.cz


Katalog výrobků a služeb můžete najít na našich internetových stránkách
www.hrabyne.charita.cz , www.dilnahrabyne.charita.cz