Náhradní plnění

Jako zaměstnavatel s více než 60% osob s těžkým zdravotním postižením jsme oprávněni poskytovat prohlášení o náhradním plnění ve smyslu §81 Zákona o zaměstnanosti

Ten ve zkratce ukládá všem zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat 4% lidí zdravotně postižených. Jestliže si toto zaměstnavatel nemůže dovolit, je povinen odvést do státního rozpočtu za každého takového zaměstnance 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy. Další alternativou je odběr výrobků a služeb od Chráněné dílny, a to ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy. Při využití této druhé možnosti jsou služby prakticky levnější o 36%, zvážíme-li, že by prostředky odešly do státního rozpočtu.

 

Nabízíme Vám i další možnosti. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat mobil 731 625 640, email: hrabyne@charita.cz.

 

 

Podporuji nás