Záhajení provozu a den otevřních dvěří - pošta partner v Ostrava - Polnka

13.04.2017 15:49

NOVÁ SLUŽBA CHARITY HRABYNĚ, PROVOZOVÁNÍ POŠTY PARTNER, NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA PRO OSOBY S HANDICAPEM

Charita Hrabyně otevírá novou službu v Ostravě – Polance nad Odrou, kde bude provozovatel pošty a poštovních služeb v rámci projektu Pošty Partner České pošty. Je to pilotní projekt naší organizace, kde budeme zkoušet uplatitelnost osob s handicapem v poskytování poštovních služeb a jejich možné zapojení do pracovního procesu v rámci těchto služeb. V rámci otevření nové služby proběhne v pondělí 1.5.2017 Den otevřených dveří  na Poště partner provozované Charitou Hrabyně  a to v době od 11,00 do 13,00 hodin na adrese 1. května 1136 prostory bývalé České pošty v Ostravě - Polance nad Odrou. V rámci provozu pošty bude i nově otevřen krámek sv. Gabriela patrona dobrých zpráv, kde bude prodej výrobků a služeb chráněných dílen. Těšíme se na Vaši návštěvu.