Vykupujeme elektroodpad a jiné odpady na zpracování

05.02.2015 16:43

V rámci zaměstnávání zdravotně znevýhodněních osob na trhu práce, jsme nově otevřeli

dilnu na zpracování odpadu v Ostravě - Koblově. Vykupujeme a ekologicky likvidujeme

dle Zákona o odpadech veškeré elektrozařízení a odpad skupiny O. Vydáváme potvrzení

o likvidaci.