Po půl roce od ničivého požáru se chráněné dílny vrací do Koblova

01.07.2021 15:52

 


 

Poslední zářijový víkend nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být cokoliv jinak. Do chvíle, než si hlídač areálu, ve kterém sídlí také chráněné dílny hrabyňské Charity, všimnul stoupajícího dýmu u jednoho z domů. Plameny pohltily prostory dílen a jen díky včasnému zásahu hasičů se požár nerozšířil dále.

„Z prvotního šoku, jsme se museli rychle vrátit nohama na zem a zmobilizovat síly. Měli jsme rozjeté zakázky a tým lidí, kteří by ze dne na den přišli o práci. Nejdůležitější proto bylo najít vhodný náhradní prostor, abychom zachovali výrobu i pracovní místa,“ vzpomíná na loňské září ředitel Charity Hrabyně, František Horsák. To se podařilo díky rychlé pomoci společnosti Liberty, která nabídla Charitě možnost využít jednu ze svých prázdných budov. Tam našlo dočasný azyl 8 zaměstnanců chráněných dílen, kteří mohli pokračovat v práci na dojednaných zakázkách.

Mezi tím začaly práce na obnově původních dílen, které vinou technické závady vyhořely. „S rekonstrukcí jsme začali v polovině října 2020 a dá se říct, že až na obvodové zdi a střechu jsme museli opravit všechno. Nejvíce času nám zabralo samotné vyklizení, sanace prostor, demontáž stropů, elektroinstalace, osvětlení a také oprava omítek. Poslední větší pracovní akcí byly podlahy, které jsme dokončili začátkem letošního března a samozřejmě jsme museli pořídit i nové vybavení,“ popisuje František Horsák náročnost prací, které nakonec trvaly 5 měsíců a stály téměř 800 000 Kč. Opravy částečně pokryla pojistka, vlastní zdroje i podpora Nadace ČEZ.

 

Od poloviny letošního března fungují nově zrekonstruované dílny v Koblově ve zkušebním režimu, a pokud vše půjde dobře, od konce dubna pojede dílna zase na plný výkon. Pracovníky čekají zakázky na zpracování elektroodpadu nebo kompletačních pracích. „Moc rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli zachránit chráněné dílny. Zvláště pak zástupcům společnosti Liberty, protože náhradní prostory nám usnadnily přežít kritické období,“ vzkazuje František Horsák.

 

 

 

Naše organizace čerpá finanční příspěvek v rámci projektu

 

"ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ CHARITY HRABYNĚ"
(Reg. číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003490),

 

který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je další rozvoj již 11 let fungujícího sociálního podniku Charita Hrabyně.

Obsahem projektu je pořízení 8 technologických 
zařízení, které rozšíří produktové portfolio sociálního podniku a zajistí vytvoření min. 5 pracovních míst.

 

              
Děkujeme společnosti Liberty a.s. v Ostravě, která poskytla své prostory pro naši chráněnou dílnu Koblov, kde požár zničil pracoviště zaměstnanců
                                      

Představujeme Vám úseky výroby a služeb chráněných dílen Charity Hrabyně

     

naši spokojení zákazníci u nás nakupují a využívají těchto služeb:
 
  
 
 
 
Dále nabízíme firmám s více než 25 zaměstnanci, které neplní zákon o zaměstnanosti zaměstnávat 4% zaměstnanců zdravotně postižených možnost odběrem výrobků a služeb náhradní plnění.

    Charita Hrabyně, jako zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, nabízí firmám, organizacím či institucím s více než 25 zaměstnanci možnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením odebráním služeb či výrobků.

Kliknete a naleznete 

 

 

Děkujeme společnosti Liberty a.s. v Ostravě, která poskytla své prostory pro naši chráněnou dílnu Koblov, kde požár zničil pracoviště zaměstnanců.