Chráněné dílny obnovily provoz s pomocí firmy Liberty Ostrava, a. s.

05.12.2020 20:36

Chráněné dílny obnovily provoz s pomocí firmy Liberty Ostrava, a. s.

Po požáru, který na konci září zničil chráněné dílny v Ostravě-Koblově, mohou zaměstnanci dílen pokračovat v práci v náhradních prostorách. Za symbolickou 1 Kč je Charitě Hrabyně nabídla k užívání společnost Liberty Ostrava, a. s. Náhradní zázemí v Ostravě-Kunčicích umožní pokračovat v kompletačních pracích pro firmu Lena, která s Charitou Hrabyně dlouhodobě spolupracuje.

„Rád bych touto cestou poděkoval společnosti Liberty Ostrava, a. s., která nám poskytla prostory pro pokračování provozu chráněných dílen. Od poloviny listopadu zde naši pracovníci kompletují hračky a my tak můžeme dokončit zadanou zakázku,“ sděluje ředitel Charity Hrabyně František Horsák a dodává: „poděkování patří také pracovníkům Diecézní charity ostravsko-opavské, kteří nám pomáhali s likvidací škod po požáru a také p. Vojtěchu Orlíkovi, vedoucímu pastoračních projektů ostravsko-opavského biskupství, který nám nabídl zapůjčení mobiliáře pro nové prostory dílen.“

V chráněných dílnách v Koblově pracovalo 12 zaměstnanců, kteří kompletovali hračky, třídili elektroodpad a pracovali na kompletačních pracích pro automobilky. Po požáru se část prací přesunula do Polanky, ve které má hrabyňská Charita zázemí. Hledání tzv. „čistého provozu“ pomohla vyřešit společnost Liberty Ostrava, a. s. „Když jsme viděli výzvu, moc dlouho jsme se nerozmýšleli a našli řešení. Budova u hlavní brány huti byla shodou okolností prázdná a umožňovala bezbariérový přístup, tak aspoň našla smysluplné využití,“ řekl Jakub Juříček, personální ředitel LIBERTY Ostrava.“ 

Provoz dílen se po opravách do Koblova vrátí začátkem nového roku.

 

Chráněné dílny dávají možnost zdravotně znevýhodněným zapojit se do pracovního procesu a zvýšit tak svou šanci na volném trhu práce. Motivují je zároveň v hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí. Celkový chod chráněných dílen Charity Hrabyně je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení.